Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
4. října 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Compagnia Teatrale "Lewis&Clark".

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Compagnia Teatrale "Lewis&Clark", mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Compagnia Teatrale "Lewis&Clark". To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a rodinu webů Compagnia Teatrale "Lewis&Clark".

Použití osobních informací

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a k poskytování služeb, o které jste požádali. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a jeho přidružených částí. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" za účelem zjištění, jaké služby Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Compagnia Teatrale "Lewis&Clark", jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Compagnia Teatrale "Lewis&Clark", které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Compagnia Teatrale "Lewis&Clark" na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2010   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation